Svi trgovci moraju obavijestiti potrošača o postojanju platforme za online rješavanje sporova

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (ili online rješavanje sporova)

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova donesen je 15. prosinca 2016. (NN 121/16, 23.12.2016.), a stupio je na snagu 31. prosinca 2016. Isti regulira online rješavanje sporova na razini EU. Odnosi se na obveze trgovaca (sve pravne i fizičke osobe koje prodaju proizvode ili pružaju usluge potrošačima u EU).

Zakon uređuje alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih sporova između trgovaca sa sjedištem u Hrvatskoj i potrošača s boravištem u Europskoj uniji (znači i Hrvatskoj). Njegova je svrha omogućiti potrošačima da svoje sporove s trgovcima rješavaju pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (dalje: tijela za ARPS) na brz i ekonomičan način (online rješavanje sporova).

Ovakvi postupci se vode elektroničkim putem, na web stranici Europske komisije, na tzv. ODR platformi. Navedena platforma potrošačima iz drugih država članica EU omogućuje brz i jednostavan put do ARPS tijela u Hrvatskoj.

 

Nove obveze

Zakon za sve trgovce utvrđuje i nove obveze. Za kršenje tih obveza propisane su sankcije u čl. 31 Zakona. Pa tako:

 1. Trgovac je dužan upoznati potrošače o činjenici da je u slučaju spora dužan voditi postupak pred tijelom za ARPS. Takva obavijest mora biti istaknuta na način koji je za potrošača jasan, razumljiv i lako dostupan, na mrežnim stranicama i u poslovnim prostorijama trgovca, kao i na dr. načine predviđene posebnim propisima o zaštiti potrošača, a mora sadržavati poštansku adresu i adresu mrežne stranice tijela za ARPS. ( čl. 22.st. 3 Zakona)
 2. Ako trgovac i potrošač spor ne mogu riješiti putem pisanog prigovora kojeg potrošač upućuje trgovcu, trgovac u odgovoru na pisani prigovor treba pisanim putem upoznati potrošača o mogućnostima pokretanja postupka pred tijelima za ARPS te dati potrošaču informaciju hoće li se u takav postupak upustiti. ( čl. 22.st.4 Zakona)
 3. Ako trgovac šaljete promotivne ponude potrošačima putem e-maila (newsletter) informacije o platformi, kao i link prema platformi, treba uključiti u sadržaj poruke u e-mail-u.

Visine novčanih kazni su od 1000 – 3000,00 kn za trgovca – fizičku osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te od 2000,00 do 5000,00 kn, za pravnu osobu.

 

Zakona o zaštiti potrošača

Dosad ste već imali obavezu obavijestiti potrošaće o podnošenju prigovora zbog odredbi čl.10 st.3. Zakona o zaštiti potrošača NN 41/2014. Tekst npr. može glasiti ovako:

 

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, omogućujemo svim Kupcima da svoj prigovore upute putem pošte na našu adresu <adresa>, odnosno putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte <e-mail>. O zaprimljenom prigovoru ćemo Vas obavijestiti. Na sve primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja. Kako bismo sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke slanje odgovora.

 

Sada za potrebe usklađenja s Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, predlažemo da dodate i slijedeće informacije:

 

ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Sukladno uredbi Europske unije, u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati i online na adresi Europske komisije odnosno Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

 

Svakako preporuka je da podatke o mogućnosti korištenja platforme za online rješavanje sporova, kao i link prema platformi uvrstite i u opće uvjete kupnje koji se primjenjuju u Internet trgovini.

 

Zašto je online rješavanje potrošačkih sporova dobro za moj posao i web shop?

 • Šire tržište
  Ako dobro funkcionira rješavanje sporova unutar cjele EU stvara veće povjerenje kod kupnje proizvoda i usluga i to ne samo na nacionalnom već i na jedinstvenom EU tržišzu.
 • Veće povjerenje u online kupnju
  Jača se povjerenje u Internet trgovinu i potaknuti online kupovinu unutar cijele Europske unije.
 • Brži ekonomski rast
  Više online trgovine unutar cijele EU će dati potrošačima više opcija, a tvrtkama će se na taj način otvoriti tržište i omogućiti ekonomski rast.
 • Osječaj veče sigurnosti i zaštite
  Vaši potencijalni kupci osjećat će se sigurnije i zaštićenije i lakše će se odlučiti da kliknu “Kupi” u vašoj web trgovini i vi ćete imati veći profit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.