Koji su podaci obvezni na web stranicama?

Svi mi koji obavljamo neku djelatnost a predstavljamo se i na internetu pitamo se jesmo li u skladu s svim zakonskim odredbama i koji su podaci obvezni na web stranicama?

U nasatakvu ćemo pokušati napraviti presjek ovisno o vrsti organiziranosti.

Trgovačka društva

Koji su podaci obvezni na web stranicama trgovačkih društava?

Prema članku 21. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 107/07) svatko trgovačko društvo na svjim web stranicama treba imati navedene slijedeće podatke:

 • Naziv i skraćeni naziv tvrtke
 • Sjedište tvrtke
 • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar
 • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar
 • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti
 • Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen
 • Kod dioničkog društva, ukupan broj izdanih dionica i njihovi nominalni iznosi
 • Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
 • Kod dioničkog društva članovi uprave, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odnosno upravnog odbora
 • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa

Propisana kazna za neiskazivanje bilo kojeg od navedenih podataka je do 50.000 kn za trgovačko društvo i do 7.000 kn za odgovornu osobu.

 

 

Obrti i slobaodna zanimanja

Obrtnik sam, koji su podaci obvezni na web stranicama?

Gore navedeni Zakon o trgovačkim društvima se odnosi na za sva trgovačka društva koja su registrirana kao d.o.o. ili d.d., ali ne i za obrte. Zakon o obrtu eksplicitno ne navodi što obrtnik treba od podataka navesti na svojoj web stranici međutim sukladno članku 17. Zakona o obrtu tvrtka je ime pod kojim obrt posluje i ona mora sadržavati:

 • naziv obrta,
 • oznaku obrta,
 • ime i prezime obrtnika i sjedište,

 

Tvrtka obrta, osim ova obvezna tri elementa, može sadržavati i posebne oznake i mora biti javno istaknuta. Naglašavamo da odredbe Zakona o trgovačkim društvima, koje se odnose na tvrtku, odgovarajuće primjenjuju na tvrtku obrta, ako nije nešto drugačije propisano (a nije), tako da je na web stranicama obrta potrebno dodati podatke o tvrtki kako je regulirano u Zakona o trgovačkim društvima.

Kod obrtnika,  u Zakon o obrtu u kaznenim odredbama člankom 83. propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit za prekršaj obrtnik ako ne istakne tvrtku pod kojom će obrt poslovati.

Zato ako ste obrtnik navedite slijedeće podatke:

 • naziv obrta,
 • oznaku obrta,
 • ime i prezime obrtnika i sjedište,
 • tjelo kod kojega je tvrtka upisana u Obrtni registar
 • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Obrtni registar
 • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa.

 

Nisam ni obrtnik ni trgovačko društvo

Nisam ni obrtnik ni trgovačko društvo, a koji su podaci obvezni na web stranicama?

Uvijek možete imati vlastite privatne web stranice, samo tada ne smijete ostvarivati dobit. Ukoliko ostvarujete, iznajmljivaš ste, imate kučnu radinost. Naš savjet je da navedete slijedeće podatke:

 • naziv pod kojim obavljate djelatnost,
 • vaše ime i prezime i sjedište,
 • tjelo kod kojega imate upisanu ili registriranu djelatnost te broj rješenja za obavljanje djelatnosti ili sličan identifikacijski broj.

Ako ste udruga a isto se pitate koji su podaci obvezni na web stranicama slobodno se držite gornjih uputa.

Ukoliko želite znati da li ste u skladu s zakonima vezanim za prava potrošaća i e-trgovinu slijedite ovaj link.

About the author: favor